Uczymy tworzenia materiałów!

Uczymy tworzenia materiałów!

Dzisiaj w projekcie nadszedł kolejny dzień na dzielenie się wiedzą.  Zaplanowane przez
podsekcję kompozytową case study było okazją dla młodych członków zespołu na poznanie
techniki wytwarzania materiałów,  z których później możemy budować łodzie!
Szkolenie przebiegło wyśmienicie.  Szkolenie odbywało się w podziale na cztery zespoły,
co pozwoliło na jak najlepszą naukę,  integrację nowego teamu przy wspólnej
pracy oraz na obycie z warsztatem. Członkowie szkolenia wykonali laminaty i sandwiche
wykorzystując tkaniny szklane i węglowe. Wszyscy mieli okazję poznać metodę
kontaktową,  worka próżniowego oraz infuzji wytwarzania materiałów kompozytowych.
Dodatkowo każdy nowo przyjęty członek sekcji przeszedł szkolenie u kierownika

warsztatu z bezpiecznej obsługi maszyn.